Up next

“Bạn mặc váy xanh trông thanh lịch lắm á”. Trong tiếng Anh nói sao ta? #hoctienganh #msthuy #kisseng
20 Feb 2020
“Bạn mặc váy xanh trông thanh lịch lắm á”. Trong tiếng Anh nói sao ta? #hoctienganh #msthuy #kisseng
· 37821 Views

#blackpink #ddududdudu hồng đen trong khu vực bạn đó =)))

2,981 Views
In Vietnam

Show more
0 Comments sort Sort By

Up next

“Bạn mặc váy xanh trông thanh lịch lắm á”. Trong tiếng Anh nói sao ta? #hoctienganh #msthuy #kisseng
20 Feb 2020
“Bạn mặc váy xanh trông thanh lịch lắm á”. Trong tiếng Anh nói sao ta? #hoctienganh #msthuy #kisseng
· 37821 Views