Up next

23 Feb 2020
"Tui ứ thèm quan tâm mấy cái mụn ở trên mũi của mình". Trong tiếng Anh nói sao ta? #hoctienganh #mst
· 31496 Views

@ ... đồ trơ trẽn?

13,950 Views
In Vietnam

Show more
0 Comments sort Sort By

Up next

23 Feb 2020
"Tui ứ thèm quan tâm mấy cái mụn ở trên mũi của mình". Trong tiếng Anh nói sao ta? #hoctienganh #mst
· 31496 Views